Gästbok

Tillbaka till hemsidan.

Not everyone can buy them, because they cost double or even triple than any other rolex replica uk. Chopard is undoubtedly the king of all watches, but the only setback is that its target audience does not include common man. The problem here though is that, the rolex replica sale are very expensive. Here we are not talking about hundred dollars; it is sometimes in tens of thousands. In such a tough economic scenario, this is breitling replica sale amount which even some of the creamy layer people will not prefer paying for. People struggle for their replica watches sale for even the most vital things as their jobs are not secured. At this time a pleasant extravagance rolex replica uk is far down in the purchase cart for most of us. Face this solution, Here comes my suggestion for you, why don¡¯t you buy a breitling replica sale, like Chopard replica.

2006-05-09 18:01:07
Hej! Skriver just nu på en psykoterapeutuppsats, där jag försöker traggla mig igenom Tomkins affektteori. Så finns helt plötsligt denna bok som enkelt förklarar affektteorin. Tack för detta!!
Lisa Sehnert
Göteborg
2006-03-27 11:01:28
Tack Alf för en mycket inspirerande läsning! Det är alltid så spännande att följa din skrivarpenna! Den här nya boken kommer jag att delge mina studenter - för gemensam diskussion över alla de tankegångar du lyfter fram! Och naturligtvis ge kollegor och forskarvänner tips om din hemsida, där du på ett föredömligt sätt ger läsaren en fin överblick över bokens innehåll!
Lotta Linge
Halmstad
2006-02-03 22:17:29
Med din bok Homo Psychicus - ett evolutionärt perspektiv, har du Alf tagit på dig en anspråksfull uppgift och du har verkligen lyckats! Men så har du också varit vägledd av känslan förundran (och lust) min parentes. Det handlar om afffekten interest/excitement. Då kan det inte bli annat än bra. Med dina rötter i perceptgenetisk forskningstradition har du på ett föredömligt sätt tagit ansvar för att sammanlänka den kognitiva psykologins forskningstradition med den dynamisk-psykoanalytiska. Följande citat utgör den röda tråden i boken: "Det kan inte vara så att antingen motiven eller kognitionen skulle vara det dominerande...I stället borde båda hälfterna av det totala systemet successivt matchas i förhållande till varandra". Därmed övertygar du Alf åtminstone mig om att genom en korsbefruktning av dessa två forskningstraditioner (som på ett olyckligt sätt separerats idag)kan ge den psykologiska forskningen ett stort språng framåt i att förstå människan som en psykologisk varelse. Detta är en bok som måste finnas med på såväl den psykologiska grundutbildningen som på tillämpade kurser hos våra universitet. Ett stort TACK bör alla psykologer och psykologiskt intresserade rikta till dig, Alf Nilsson.
Staffan Stålfors
Leksand-Falun
2005-12-15 11:05:30
Alf: Din bok har avslöjat stora lakuner i mitt vetande. Jag läser vidare för att bättra mig.
Gudmund Smith
Lund